zgloszenie-dziecka

Zgłoszenie dziecka

Nabór otwarty, zapraszamy do wypełnienia formularza!

DZIECKO

chłopiecdziewczynka

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

 

ADRES ZAMIESZKANIA I RODZICA/OPIEKUNA

 

ADRES ZAMIESZKANIA II RODZICA/OPIEKUNA

Akceptuję
Dane zebrane w powyższym formularzu służą jedynie proceosowi rekrutacji i nauki uczniów w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym "FortePiano" w Lublinie. Nie będą udostępniane ani wykorzystane przez inne podmioty (poza uprawnionymi w świetle obowiązujących przepisów prawa). Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie zgodnie z przeznaczeniem. Wysyłający formularz ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usuwania.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać