cennik

Cennik

Zajęcia adaptacyjne: bezpłatnie.
(2 godz. dziennie przez 5 dni, bez wyżywienia)

Wpisowe: 370 zł
(płatne jednorazowo, na początku każdego roku szkolnego).

Pakiet edukacyjny: koszt ponoszą rodzice/opiekunowie
(płatne jednorazowo, na początku każdego roku szkolnego).

Stawka żywieniowa: 12 zł/dzień
(śniadanie, obiad, podwieczorek, przekąska, płatne od otrzymania rozliczenia posiłków do 10go dnia następnego miesiąca. Nie jest liczona stawka żywieniowa w przypadku nieobecności dziecka, o ile przedszkole zostało o niej powiadomione nie później niż do godziny 8.00 w dniu nieobecności).

Czesne: 370 zł
(płatne z góry, do 10go dnia każdego miesiąca).

W ramach czesnego:

 • realizacja podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • pakiet zajęć muzyczno-plastycznych w ramach autorskiego programu:
  * Rytmika z elementami tańca ( 2x w tygodniu),
  * Baby tune – zajęcia z muzyką klasyczną (1x w tygodniu),
  * Zajęcia bębniarskie „Mała Orkiestra (1 x w tygodniu)
  * „Muzykobajanie” – umuzykalnianie, poznawanie znaków muzycznych, teoria muzyki w zabawie, kształcenie słuchu u dzieci,
  * Plastyka – różne techniki
 • język „Angielski z Babcią Zosią” – 2x w tygodniu
 • pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć

Płatne dodatkowo (dla zainteresowanych):

 • zajęcia indywidualne:
 • nauka gry na instrumencie (pianino), 20zł /lekcja (25 min.),
 • zajęcia kulinarno-przyrodnicze – 10zł/spotkanie (1 raz w miesiącu),
 • opowieści biblijne 20zł/miesiąc (1 x w tygodniu).

Dołącz do nas!

Nic nie jest tak ważne jak dobro naszego dziecka. Zapisz swoje dziecko do naszego przedszkola i pozwól rozwijać mu skrzydła pod naszym okiem.

Zacznij pisać i wciśnij Enter aby wyszukać